สรุป ‘ธรรมศาสตร์’ ช่วยเหลืออะไรบ้าง? ช่วงวิกฤต ‘ COVID-19’

Highlight

เป็นที่พูดถึงกันมากมาย ถึงนโยบายความช่วยเหลือ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงวิกฤต COVID-19

สรุป ‘ธรรมศาสตร์’ ช่วยเหลืออะไรบ้าง?
ช่วงวิกฤต ‘ COVID-19’

เป็นที่พูดถึงกันมากมาย ถึงนโยบายความช่วยเหลือ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงวิกฤต
ทั้งการเปิดโรงพยาบาลสนาม และผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำเป็นแห่งแรก
รวมไปถึงนโยบายช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และแม้แต่ ร้านค้า พี่ยาม คนเก็บขยะ หรือวินมอเตอร์ไซต์ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ดังนั้น #Agenda จึงสรุปมาให้ดูกันครับ ว่ามีนโยบาย/มาตรการ ด้านไหน ของ #ธรรมศาสตร์ ที่น่าสนใจบ้าง? 

Popular Topics