เพราะเทคโนโลยี คือทางออกของเกษตรกรไทย ชวนตั้งคำถาม #เกษตร #เทคโนโลยี กับ ‘คุณแบงค์ อริญชย์ พฤกษานุศักดิ์’

Highlight

เพราะเทคโนโลยี
คือทางออกของเกษตรกรไทย
.
Agenda Insight ชวนตั้งคำถาม #เกษตร #เทคโนโลยี
กับ ‘คุณแบงค์ อริญชย์ พฤกษานุศักดิ์’ Arin Pruksanusak
Head of Agritech ของ True Digital Group
.
ในฐานะคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการเกษตรไทย
ผ่านการร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
สร้างผลผลิตได้มากขึ้น
และเติบโตอย่างยั่งยืน
.
Agritech เข้ามาช่วยเกษตรกรอย่างไร?
ตัวอย่างนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทำเกษตร?
.
สามารถถามคำถามที่อยากรู้จากคุณแบงค์ ได้ที่เว็บไซต์ Dinso.co (ดินสอ)
.
โดย
1) เข้าไปตั้งคำถาม ที่ www.dinso.co
2) ติดแฮชแท็ก #ถามAgritechTDG ตรงที่เขียนอธิบายเพิ่มเติม
*โพสต์คำถามก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
.
คุณแบงค์และทีมงานจะเข้าไปเลือกคำถามที่น่าสนใจ
และตอบภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
.
เปิดมุมมองใหม่ ด้วยการถามคำถามที่ใช่ และได้คำตอบจากผู้รู้จริง!

Popular Topics