5 เรื่อง ที่องค์กรต้องปรับในยุคหลังโควิด The Series Ep. 3 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

Highlight

ในตอนก่อนๆ เราเรียนรู้และเข้าใจไปกับ
โจทย์ที่เป็นเป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ก็คือ (PCS)x2
และประเด็นพื้นฐานก่อนของคำว่า “ที่ทำงาน” ยุคหลังโควิด ไปแล้ว
มาวันนี้เราขอพามาพบกับ
สิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยน 5 เรื่องคือ P-I-P-O-P

P: Policy – นโยบายการทำงาน

ซึ่งต้องมีความชัดเจนตั้งแต่นิยามของพื้นที่ทำงาน
ไปจนถึงรูปแบบการจ้างงาน ความร่วมมือในการทำงาน
ไปจนถึงการประเมินผลและโปรโหมตคนทำงาน
เรื่องใหญ่คือ “เวลาในการทำงาน”
จะไม่มีความหมายเท่ากับ “ผลงานที่ส่งมอบ” ได้อย่างสำเร็จตามเงื่อนไขของเวลา
และทรัพยากรที่กำหนด

I: Insight – ความต้องการของคนทำงาน

เพราะการปรับเปลี่ยนใด ๆ กระทบคนเสมอ
และย่อมมีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบ
เรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนจึงได้แก่การหาข้อมูลเชิงลึก
ในส่วนที่เป็นปัญหาร่วมหรือความต้องการร่วมของคนส่วนใหญ่
และให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆมากกว่าที่จะมุ่งลงทุน
หรือออกแบบไปในทิศทางที่ไม่โดนใจคนทำงาน

P: Project-style Work Design

การออกแบบงานให้อยู่ในรูปแบบโปรเจค
งานเกือบทั้งหมดสามารถออกแบบให้อยู่ในรูปแบบโปรเจคได้
ซึ่งข้อดีคือ มีจุดเริ่มต้น มีจุดสิ้นสุด มีงบประมาณ มีตัวชี้วัดผลงาน
และมีผู้รับผิดชอบ ทำให้วัดผลงานได้ง่ายและชัดเจน
จบโปรเจคนี้ก็เริ่มโปรเจคใหม่
ซึ่งนอกจากจะทำให้คนทำงานมีอะไรที่ท้าทายและสิ่งใหม่ให้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆแล้ว
ยังเป็นโอกาสให้สามารถฉลองความสำเร็จของผลงานได้ตลอดเวลาเป็นระยะๆ
ซึ่งช่วยสร้าง Sense of Achievement
ส่งผลให้อยากทำงานให้ได้ผลดีมากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ
สำหรับคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆอีกด้วย

O: Opportunity or Option – โอกาสและทางเลือก

ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่ที่รักษาคนให้อยู่กับองค์กรคือ
ทำให้คนทำงานเห็นโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
เห็นช่องทางที่จะเปลี่ยนแปลง เห็นทางเลือกที่ไปกับสถานการณ์ชีวิตส่วนตัว
โดยรวมคือคนต้องเห็นโอกาส ต้องมีทางเลือก
คนส่วนใหญ่ทิ้งองคืกรไปเพราะเห็นว่าอยู่ไปก็ไม่มีโอกาส
หรือไม่มีทางเลือกที่เข้ากับเงื่อนไขในชีวิต
โดยเฉพาะคน Gen Z ที่มีแนวโน้ม
“ชีวิตเป็นใหญ่ งานต้องเข้ากันได้กับชีวิตของฉัน”

P; Physicals – กายภาพ

เรื่องสุดท้ายที่จะปรับเปลี่ยนคือเรื่องสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เพราะหากสิ่งที่ดำเนินการก่อนหน้าทั้ง 4 เรื่องชัดเจน
จึงจะรู้ว่าควรปรับกายภาพของสถานที่ทำงานเช่นไร
เพราะการลงทุนสร้าง หรือเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
หลายอย่างลงในที่ทำงานเพื่อดึงให้คนทำงานมาทำงานทุกวัน
และอยู่ในที่ทำงานได้นานๆอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป
หากเราปรับนโยบายการทำงานให้ยืดหยุ่นสูง
และเปิดโอกาสให้คนทำงานได้ใช้ชีวิตที่เป็นวิถีของแต่ละคน
โดยที่ยังสามารถส่งมอบผลงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

Popular Topics