#ถ้าsexworkerถูกกฎหมาย สรุปนโยบาย ‘Sex Worker’ แต่ละประเทศ และประเด็นถกเถียงในไทย

Highlight

#ถ้าsexworkerถูกกฎหมาย
ศีลธรรมจะสั่นคลอน?
เมืองไทยเมืองพุทธจะแปดเปื้อน?
คุณค่าของผู้หญิงจะตกต่ำ?
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะพุ่งกระฉูด?
หรือผลประโยชน์แอบแฝงจากส่วยจะหายไป?
รัฐมีรายได้มากขึ้น?
และอาชีพนี้จะได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกับอาชีพอื่น?

เรื่องเหล่านี้คือประเด็นหลักที่มีการถกเถียงกันในสังคมไทยมานาน
กับอาชีพ ‘โสเภณี หรือ Sex Worker’
อาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

มีการประมาณการว่าเฉพาะในไทย อาชีพนี้ทำเงินถึงสองแสนล้านบาทต่อปี
ถ้ารัฐจัดเก็บภาษีน่าจะสร้างรายได้ได้ไม่น้อย
แต่อาชีพนี้กลับยังไม่ได้รับการยอมรับ

#AGENDA เลยอยากนำเสนอสถานการณ์ในประเด็นนี้ของไทย
แล้วไปดูประเทศที่ Sex Worker ถูกกฎหมายกันว่า มีนโยบายดูแล ควบคุม และป้องกันปัญหาที่ไทยกังวลอย่างไรบ้าง และได้ผลแค่ไหน


1. ไทย

การค้าประเวณีในประเทศไทยนั้นเคยถูกกฎหมายมาก่อน
แต่ในปัจจุบันถือว่าผิดกฎหมาย โดยมีกำหนดโทษปรับ Sex Worker ไม่เกิน 1,000 บาท
ส่วนอาชีพนายหน้า/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จะมีโทษจำคุก 1 ปี – 10 ปี และปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท
.
แต่ถึงกฎหมายจะระบุไว้เช่นนั้น การขายบริการทางเพศในไทยก็ยังมีการพูดถึงโดยทั่วไป และมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว โดยมีการประมาณการไว้ว่า ไทยอาจมีจำนวน Worker 147,000 รายหรือมากกว่า คิดเป็นมูลค่าธุรกิจถึงปีละ 200,000 ล้านบาท
.
ประเด็นนี้จึงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมไทยเสมอมา
ด้วยฝั่งหนึ่งก็กลัวว่าการผ่านให้อาขีพนี้ถูกกฎหมาย อาจทำให้ขัดต่อประเพณีอันดีงาม ‘วิถีเมืองพุทธ’ และค่านิยมเรื่องความรักนวลสงวนตัวของผู้หญิง (แม้ว่า Sex Worker จะมีทุกเพศ)
.
หรือแม้แต่การ “มองไม่เห็น” ของเจ้าหน้าที่ ที่ระบุว่าเดินตรวจแล้วไม่เคยพบ Sex Worker เลย
.
แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีข่าวที่การเกิดการลักลอบค้าประเวณีผิดกฎหมาย การตรวจค้นอาบอบนวดแล้วเจอบัญชีจ่ายส่วยเจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงความไม่ปลอดภัย และถูกเอาเปรียบจากนายจ้างที่ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องเจอ
.
ทำให้เกิดการเรียกร้องให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายเสียที เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการที่เท่าเทียมอาชีพอื่นๆ


2. เยอรมนี

การค้าประเวณีที่เยอรมันผ่านกฎหมายเมื่อปี พ.ศ.2545 สถิติล่าสุดประมาณการว่าเยอรมนีมีจำนวน Sex Worker กว่า 400,000 ราย มีมูลค่าธุรกิจถึงปีละ 610,000 ล้านบาท
.
เมื่อผ่านกฎหมายแล้ว Sex Worker ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ทำให้มีสิทธ์ได้รับประกันสุขภาพ ประกันสังคม ฟ้องเรียกร้องค่าจ้าง และต้องจ่ายภาษีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ ตรงนี้นี่เองที่ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
.
กฎน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ Sex Worker ในเยอรมนี
– ผู้ขายบริการทางเพศและผู้ประกอบการธุรกิจขายบริการทางเพศ ทุกรายต้องขอใบอนุญาต
– ต้องตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
– ให้ผู้ซื้อบริการต้องใช้ถุงยางอนามัย
– ผู้ขายบริการต้องเข้าร่วมการอบรมด้านสุขภาพประจำปี
– ตึกที่เปิดเป็นซ่องแต่ละห้อง จะต้องมีปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ
และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึก


3. นิวซีแลนด์

แม้นิวซีแลนด์จะมีจำนวน Worker เพียง 3,500 ราย
แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้สวัสดิการแก่ #SexWorker ดีที่สุดในโลก
.
แต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ กลุ่มอาชีพขายบริการทางเพศก็รวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องอยู่หลายปี
เนื่องจากกฎหมายเดิมทำให้พวกเธอถูกตำรวจข่มขู่และคุกคาม
.
จนในปี 2003 กฎหมายใหม่ก็ทำให้การขายบริการทางเพศและการเปิดซ่องที่นิวซีแลนด์นั้นถูกกฎหมาย และถือเป็นหนึ่งในทักษะทางอาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้อพยพประกอบชีพนี้ได้ หากผ่านการตรวจสอบ คัดกรองและได้รับใบอนุญาตแล้ว
.
นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังมีองค์กรที่ Sex Worker ตั้งขึ้นช่วยดูแลกันเอง ทั้งให้คำแนะนำเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สิทธิทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกคุกคามด้วย


4. เนเธอร์แลนด์

Sex Worker ในเนเธอร์แลนด์ เป็นอาชีพอิสระที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2000 มีจำนวน Worker 25,000 ราย
มีมูลค่าธุรกิจปีละ 3,200 ล้านบาท โดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียน และจ่ายภาษี
.
อย่างในช่วง #COVID19 อาชีพ Sex Worker ที่ขาดรายได้ ก็ได้รับการชดเชยเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ

และยังมีนโยบายที่คล้ายคลึงกับเยอรมนี คือห้องให้บริการ จะต้องมี Panic Buttons ทุกห้อง เพื่อใช้ขอความช่วยเหลือตอนฉุกเฉินได้ทันที
.
ที่น่าสนใจคือนโยบายสนับสนุนอื่นๆ เช่น
– รัฐมีเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ สำหรับซื้อบริการทางเพศโดยเฉพาะ
– อนุญาตให้มี Sex ในสวนสาธารณะเฉพาะแห่งได้ (และเฉพาะตอนกลางคืนนะ)


5. สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ Sex Worker ถูกกฎหมาย และมีใบอนุญาตการประกอบอาชีพอย่างเป็นทางการ สวัสดิการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพ และการควบคุมโรคติดต่อทางเพศได้อย่างเป็นระบบ
.
และสามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้ด้วย
.
สวิตเซอร์แลนด์ มีจำนวน Worker ราวๆ 14,000 ราย มีมูลค่าธุรกิจปีละ 118,055 ล้านบาท สร้างรายได้ให้รัฐอย่างมาก และมีแม้กระทั่งซ่องแบบไดรฟ์-อิน ที่บริหารจัดการโดยรัฐ โดยจะเป็นลักษณะคล้ายช่องจอดรถ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในเขตที่ไกลจากที่อยู่อาศัย


6. เดนมาร์ก

ในเดนมาร์กมีจำนวน Worker 5,500 ราย
และถ้าหากผู้พิการเป็นผู้ขายบริการ จะมีเรทค่าบริการขั้นต่ำที่แพงกว่าคนทั่วไปด้วย
.
ถึงแม้ว่าอาชีพขายบริการทางเพศจะถูกกฎหมาย
แต่ในเดนมาร์กเอเย่นต์หรือสังกัดยังผิดกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากคนขายบริการที่ไม่มีสังกัด ขาดคนดูแล จะยิ่งเสี่ยงต่ออันตราย
.
จึงมีโครงการเพื่อสังคม นำรถพยาบาลเก่ามาดัดแปลง ตกแต่งภายในให้ดูเย้ายวน และจอดตามจุดต่างๆ ให้โสเภณีใช้ขายบริการ (SEXELANCE) พร้อมปุ่มขอความช่วยเหลือ เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงที่ Sex Worker ต้องเจอ

Popular Topics