วิกฤต ‘หน้ากากขาดแคลน’ ช่วงโควิด ไทยและต่างประเทศมีการจัดการยังไง?

Highlight

วิกฤต ‘หน้ากากขาดแคลน’ ช่วงโควิด รัฐบาลไทยและต่างประเทศมีมาตรการจัดการยังไงกันบ้าง? เพื่อให้มีหน้ากากอนามัยเพียงพอ

1. ไทย – ควบคุมการผลิตหน้ากาก

2. ไต้หวัน – กระจายหน้ากากด้วย Big Data

3. สิงคโปร์ – แจกหน้ากากให้กลุ่มเสี่ยง

4. จีน – ใช้เทคโนโลยีช่วยแจกจ่าย

5. ญี่ปุ่น – ส่งหน้ากากถึงบ้าน

Popular Topics