6 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤต COVID-19

Highlight

อีกหน่อยจะเป็นยังไง? 6 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤต COVID-19

อีกหน่อยจะเป็นยังไง? 6 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤต COVID-19

New Normalสาเหตุผลที่เกิดขึ้น
จุดจบ
โลกาภิวัฒน์
– ปรากฎการณ์ Social Distancing
– ต่างพากันปิดกั้นประเทศ
– โลกจะเริ่มแคบลง มีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น
อาจจะเปลี่ยนขั้วอำนาจ
จากตะวันตก สู่ตะวันออก
– เอเชีย ป้องกันโรคระบาดได้มีประสิทธิภาพ
– ยุโรป และอเมริกา เข้าขั้นวิกฤต
– ความเป็น Branding ฝั่งตะวันตกลดลง
– เอเชียจะมีอำนาจมากขึ้นไปอีก และฟื้นฟูได้เร็ว
กำไรน้อยลง
เน้นเสถียรภาพมากขึ้น
– กระบวนการผลิต หยุดชะงัก หากประเทศผลิตเกิดวิกฤต-ธุรกิจดึง Supply Chain กลับมาประเทศตนเอง
– เพิ่มความมั่นคง แม้ว่ากำไรจะลดลง
รัฐฯ จะติดตาม
ข้อมูลสุขภาพเรามากขึ้น
– ประเทศที่ใช้ข้อมูล ติดตามประชาชน สามารถแก้วิกฤตได้รวดเร็ว
– เช่นจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์
– จะเกิดอัลกอริทึม คาดการณ์การป่วยล้วงหน้า
– ผู้คนจะยอมแลกข้อมูลให้รัฐ เพื่อสุขภาพตนเอง
สู่ยุคของการ
เดลิเวอรี ‘สุขภาพ’
– การเดินทางทำให้เสี่ยง สัมผัสเชื้อโรคได้– ธุรกิจสุขภาพจะปรับตัวเป็น digital
– เน้นบริการถึงที่ และใช้หุ่นยนต์เพื่อ contactless
ธุรกิจจะ Disrupt เร็วขึ้น– พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
– ทุกธุรกิจต้องมี Digital เป็น Core Business
– หลายธุรกิจจะตายไป
– ผู้คนจะตกงานมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่เป็น pointless Jobs

ที่มา:

https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579

https://www.longtunman.com/22084

Popular Topics