แต่ละจังหวัด ปลูกข้าวได้มากแค่ไหน?

Highlight

เรื่องข้าวๆ ไม่ได้มีประเด็นแค่จำนำข้าว! แต่ไทยกำลังเสียแชมป์อันดับสองส่งออกข้าวให้เวียดนามด้วย

กินข้าวกันมั้ย?

ในแต่ละปีคนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 90-100 กิโลกรัมต่อปี
เหมือนจะเยอะ แต่จริงๆ แล้ว เรากินข้าวกันน้อยลงเท่าตัว!
เมื่อเทียบกับปี 2525 คนไทยกินข้าว 180 กิโลกรัมต่อคนต่อปี


🍚 ข้าวไทยมาจากไหนบ้าง?

จังหวัดที่ปลูกข้าวได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
อันดับ 1 นครสวรรค์ 1,884,687 ตัน
อันดับ 2 สุพรรณบุรี 1,508,877 ตัน
อันดับ 3 อุบลราชธานี 1,480,600 ตัน
อันดับ 4 พิจิตร 1,354,638 ตัน
อันดับ 5 พิษณุโลก 1,238,968 ตัน🚢 ข้าวไทยในสายตาชาวโลก


ปี 2562
ไทยส่งออกข้าว 7,580,431 ตัน
มีตลาดส่งออกสำคัญคือ สหรัฐฯ เบนิน และจีน
มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 4,199 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งขยายตัวลดลง 25.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
นับว่าต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี

คู่แข่งที่น่ากลัวของไทยก็คือเวียดนาม
ชนิดที่ว่า การส่งออกในปี 63 นี้ ไทยก็กำลังเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้เวียดนามด้วย
หลังจากเสียแชมป์ให้อินเดียไปแล้วในปี 61

📌 เกิดอะไรขึ้น?


– แพงกว่าคู่แข่ง :
ผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาข้าวที่มาจากตลาดอื่น เช่น เวียดนาม ที่มีข้าวนุ่มอร่อยแต่ราคาถูกกว่าถึงราวๆ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ประกอบกับเวียดนามได้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EVFTA) และเป็นสมาชิกหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ทําให้เวียดนามขยายตลาดได้มากขึ้น

– พันธุ์ข้าว :
เวียดนามพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าวนางฮวา สายพันธุ์ ST21, ST24 และ DT8 ทำให้มีความหอมนุ่มมากขึ้น ไปจนถึงมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นด้วย

ในขณะที่พันธ์ุข้าวของเรานั้น เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยลง เพราะสูญเสียพื้นที่ตลาดให้กับเวียดนาม
แม้เราจะยังมีความเชื่อว่าไทยเป็นประเทศแห่งการปลูกข้าว
แต่ถ้าเราไม่รีบเร่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ถีบคุณภาพดีขึ้น หรือเร่งการพัฒนาระบบชลประทาน การเกษตรให้มีต้นทุนถูกลง

สักวันหนึ่งเราก็อาจไม่ติดแม้อันดับต้นๆ ของโลกอีกเลยก็เป็นได้

Popular Topics