9 คำถามที่ต้องตอบ ถ้าอยากเข้าใจธุรกิจ Business Model Canvas

Highlight

ถ้าเราอยากรู้จักใครสักคน ก็แค่เข้าไปพูดคุย ทำความรู้จัก แต่ถ้าเราอยากรู้จัก ‘ธุรกิจ’ หรือ ‘บริษัท’ ล่ะ จะต้องทำอย่างไร?

คำตอบก็คือ การวิเคราะห์ Business Model หรือโมเดลในการทำธุรกิจ ผ่านการใช้ Business Model Canvas

Business Model Canvas คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรู้จักและทำความเข้าใจกับธุรกิจให้ได้ภายในกระดาษแผ่นเดียว กับการตอบคำถามเพียง 9 ข้อ

ประโยชน์ของ การ ‘เข้าใจ’ ธุรกิจ ก็คือ

ผู้ประกอบการ ได้ทบทวน ทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจของตัวเอง มองได้รอบด้าน เติมส่วนที่ขาด ตัดส่วนที่ล้น

นักลงทุน ได้เห็นภาพที่มาที่ไปของธุรกิจที่อยากลงทุนหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นคู่แข่ง ก็สามารถใช้ BMC วิเคราะห์คู่แข่งเทียบกับธุรกิจของตัวเองได้เช่นกัน

แล้วคำถาม 9 ข้อนี้จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

1. ลูกค้าคือใคร?
หรือ Customer Segments (CS):

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ยิ่งเป็นเจ้าของกิจการยิ่งควรระบุให้ลึก ให้ชัด ยิ่งชัดยิ่งดี จะช่วยในการนำเสนอคุณค่าของสินค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สุด เช่น กลุ่มคนรักสุขภาพ ที่มีระดับรายได้ปานกลาง อาศัยอยู่ในเมือง เป็นต้น

2. คุณค่าของสินค้า/บริการคืออะไร?
หรือ Value Proposition (VP):

คุณค่าของสินค้าบริการ ที่ส่งมอบให้ลูกค้า จะต้องตอบโจทย์ความต้องการ หรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ เช่น อาหารกล่องเพื่อสุขภาพที่ส่งถึงบ้าน/ที่ทำงาน พร้อมบริการช่วยคำนวณคุณค่าทางโภชนาการในแต่ละมื้อ เป็นต้น

3. ขายผ่านช่องทางไหน?
หรือ Channels (CH):

ช่องทางการสื่อสาร และช่องทางการส่งมอบสินค้า แบบไหนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่น หน้าร้าน เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เป็นต้น

4. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร?
หรือ Customer Relationships (CR):

ธุรกิจมีวิธีในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดการใช้สินค้าบริการต่อเนื่อง รวมถึงบอกต่อเช่น ระบบสมาชิกสะสมแต้ม การบริการหลังการขาย เป็นต้น

5. โครงสร้างรายได้เป็นอย่างไร
หรือ Revenue Streams (RS):

รายได้ของธุรกิจจะมาจากทางไหนบ้าง เช่น ยอดขาย ส่วนแบ่งจากค่าสินค้าบริการ ค่าสมาชิก หรือค่าโฆษณา เป็นต้น

6. ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร
หรือ Key Resources (KR):

ธุรกิจนั้นต้องการทรัพยากรใดบ้างในการดำเนินธุรกิจเช่น เงินลงทุน เทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

7. กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจคืออะไร
หรือ Key Activities (KA):

งานหลักของธุรกิจคืออะไร เทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร จะสามารถสร้างกิจกรรม หรือ Solutions ใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้างเช่น ทำอาหาร บรรจุกล่อง ส่งอาหาร โปรโมทร้าน เป็นต้น

8. คู่ค้าคือใคร
หรือ Key Partners (KP):

หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจเป็นใครได้บ้าง ที่จะช่วยส่งเสริม หรือเติมเต็มให้ธุรกิจแข็งแกร่งมากขึ้นเช่น ผู้ที่ขายวัตถุดิบอาหารให้กับร้าน ผู้ให้เช่าสถานที่ เป็นต้น

9. ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร
หรือ Cost Structure (CS):

คือค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของธุรกิจ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าการตลาด เป็นต้น

Popular Topics