ร้านกาแฟเชนใหญ่ทำรายได้เท่าไหร่บ้าง?

Highlight

ร้านกาแฟเชนใหญ่ทำรายได้เท่าไหร่บ้าง? แล้วร้านไหนเป็นร้านโปรดของคุณ?

กลิ่นกาแฟหอมๆ และรสชาติที่มีหลากหลายระดับทำให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมไปทั่วโลก

หากดูจากปริมาณการบริโภค จะพบว่าคนไทยกินกาแฟเฉลี่ยเพียง 300 แก้ว/คน/ปีในขณะที่ชาวญี่ปุ่นดื่มปีละ 400 แก้ว/คน/ปีส่วนชาวยุโรป ดื่มถึง 600 แก้ว/คน/ปี

ยุคทองของกาแฟ

เฉพาะในไทย ตลาดกาแฟมีมูลค่าถึง 65,000 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดกาแฟชงในบ้าน มูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทและร้านกาแฟนอกบ้าน 27,000 ล้านบาทและยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกเพราะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟเองก็ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวยังมีโอกาสได้ลิ้มลองกาแฟที่หลากหลายตามการปลูก และเทคนิคใหม่ๆ ได้อยู่

อย่างไทยเอง เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่เขตพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟ หรือที่เรียกว่าเขต Bean Belt ด้วย ทำให้เรามีโอกาสที่จะมีกาแฟดีๆ จากในประเทศด้วย หากพัฒนาและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

จึงไม่แปลกที่รายย่อย และรายใหญ่ จึงดาหน้ากันเข้ามาสร้าง เจาะ ขยายในตลาดนี้กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มทุนหนาที่เข้ามาบุกตลาด ปั้นแบรนด์เสิร์ฟกาแฟเราแทบทุกจุดของเมืองและนี่คือรายได้ของแบรนด์ร้านกาแฟต่างๆ ที่คุ้นหน้าคุ้นตาเราเป็นอย่างดี

Amazon Cafe

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
หรือที่รู้จักกันในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อ PTTOR

 • รายได้ปี 2558 5,400 ล้านบาท
 • ปี 2559 8,000 ล้านบาท
 • ปี 2560 10,256 ล้านบาท
 • ปี 2561 12,820 ล้านบาท
 • ปี 2562 11,844 ล้านบาท (ประมาณการรายได้จากสัดส่วนรายได้ธุรกิจ Non-Oil ของ PTTOR)
  จำนวนสาขา 3,150 สาขา
  รายได้เฉลี่ยต่อสาขา 3,760,140 บาท

Starbucks

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด

 • รายได้ปี 2558 4,999 ล้านบาท
 • ปี 2559 6,052 ล้านบาท
 • ปี 2560 7,007 ล้านบาท
 • ปี 2561 7,676 ล้านบาท
 • ปี 2562 8,184 ล้านบาท
  จำนวนสาขา 470 สาขา
  รายได้เฉลี่ยต่อสาขา 17,411,876 บาท

Black Canyon

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

 • รายได้ปี 2558 1,470 ล้านบาท
 • ปี 2559 1,558 ล้านบาท
 • ปี 2560 1,551 ล้านบาท
 • ปี 2561 1,512 ล้านบาท
 • ปี 2562 1,440 ล้านบาท
  จำนวนสาขา 367 สาขา
  รายได้เฉลี่ยต่อสาขา 3,924,011 บาท

อุบลพรรณ

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 • รายได้ปี 2558 706 ล้านบาท
 • ปี 2559 737 ล้านบาท
 • ปี 2560 711 ล้านบาท
 • ปี 2561 695 ล้านบาท
 • ปี 2562 640 ล้านบาท
  จำนวนสาขา 73 สาขา
  รายได้เฉลี่ยต่อสาขา 8,765,493 บาท

True Coffee

บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด

 • รายได้ปี 2558 466 ล้านบาท
 • ปี 2559 542 ล้านบาท
 • ปี 2560 603 ล้านบาท
 • ปี 2561 530 ล้านบาท
 • ปี 2562 535 ล้านบาท
  จำนวนสาขา 170 สาขา
  รายได้เฉลี่ยต่อสาขา 3,144,585 บาท

กาแฟพันธุ์ไทย

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
เน้นเปิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT

 • รายได้ปี 2558 20 ล้านบาท
 • ปี 2559 57 ล้านบาท
 • ปี 2560 174 ล้านบาท
 • ปี 2561 283 ล้านบาท
 • ปี 2562 362 ล้านบาท
  จำนวนสาขา 240 สาขา
  รายได้เฉลี่ยต่อสาขา 1,509,865 บาท

Popular Topics