เจาะลึก 5 แนวคิด นำองค์กรฝ่าโลกยุคใหม่ ในแบบดร.ภากร ปีตรวัชชัย

Highlight

ท่ามกลางวิกฤตโควิด 19 ซึ่งไม่รู้ปลายทางอยู่ตรงไหน SET SOURCE พาไปพูดคุยกับ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการรับมือและร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม อีกทั้งยังอยู่ร่วมในทุกวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ

ชวนไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3ywx6fg

#SETSOURCE#SETMakeitWorkforEveryone#COVID19#ภากรปีตธวัชชัย

Popular Topics