Poomisaht Rujeerapaiboon

3 โพสต์0 ความคิดเห็น

Recent Story

เมื่อโลกกำลังมียาคุมผู้ชาย ความเหลื่อมล้ำที่กำลังลดลง

ถึงเวลาที่ผู้ชายต้องกินยาคุม . โดย #Agenda . ถ้าหากเราพูดถึงยาคุมกำเนิด หลายๆ คนคงจะนึกถึงแต่ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิง คงจะนึกภาพไม่ออกและไม่เคยชิน ถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายกินยาคุมเป็นเวลา เป็นประจำทุกวัน . แต่ในปัจจุบัน ภาระหน้าที่นี้ จะไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวอีกต่อไป เพราะโลกของเรากำลังจะมี #ยาคุมเนิดสำหรับผู้ชาย ในอีกไม่ช้า . โดยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองทางคลินิกระยะแรกเป็นที่เรียบร้อย  และคาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการคุมกำเนิดบนโลกยุคใหม่ . ต้นกำเนิดยาคุม ยุติยุค Baby Boom ตัวช่วยลดช่องว่างทางเพศ . ยาคุมกำเนิดถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1960 -1970 หลังยุค Baby Boomer สิ่งนี้ทำให้โครงสร้างและทัศนคติทางเพศแบบสมัยก่อนก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป จากเดิมที่การมีเพศสัมพันธ์ทำให้เพศหญิงเสียหายมากกว่าเพศชาย เพราะ ‘ตั้งท้อง’ ได้  ขณะที่เพศชายแทบจะไม่ต้องแบกรับภาระใดๆ ผู้หญิงก็เริ่มมีเสรีภาพทางเพศมากขึ้น โดยไม่มาต้องกังวลเรื่องท้อง  ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เรียนต่อ หรือต้องลาออกจากงาน เพื่อไปเป็นแม่คน . ถึงอย่างไรยาคุม ก็ยังเป็น ‘ภาระ’ สำหรับผู้หญิง . แม้ว่ายาคุมจะช่วยปรับเปลี่ยนบทบาท...

กรณีศึกษา ‘เลบานอน’ ทำไมแย่

เหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อสามวันก่อนกระตุ้นความสนใจคนกลับมาที่เลบานอนอีกครั้งโดยเผยให้เห็นความย่ำแย่ที่เกิดจากการเพาะบ่มปัญหามาเป็นเวลานานของเลบานอนเลบานอนกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจโดยมีหนี้สาธารณะสูงติด 3 อันดับของโลกสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 150%25% ของประชากรว่างงานค่าครองชีพสูงขึ้นถึง 190% สวนทางกับรายได้รัฐก็ไม่มีเงินจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชนคนเลบานอนอยู่กับสาธารณูปโภคที่ย่ำแย่GDP ปี 2019 ของเลบานอนอยู่ที่ -5.6% ปัจจัยสำคัญที่ทำเศรษฐกิจมีปัญหาเรื้อรังคือ การเมืองด้อยคุณภาพหลังสงครามกลางเมืองที่กินเวลากว่า 15 ปี สงบลงในปี 2005การเมืองเลบานอนเต็มไปด้วยการแบ่งฝักฝ่ายปัญหาคอร์รัปชัน ระบบอุปถัมภ์ปี 2019 ค่าดัชนี CPI อยู่ที่ 28...

สรุป 6 แนวคิดของ Gen Z Gen ที่กำลังเปลี่ยนโลก

มีงานวิจัยคาดว่าในปี 2025 Gen Z จะมีจำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของภูมิภาค APACกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของภูมิภาค มีบทบาทในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสวนทางกับคนรุ่นก่อน และมีอำนาจในการกำหนดทิศทางตลาด ทิศทางสังคมการที่จะวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปของโลกยุคใหม่ จึงต้องทำความเข้าใจความเป็น Gen Z ก่อน#AGENDA จะสรุปแนวคิดของ Gen Z ให้ทุกท่านได้ดูกันครับ1. เข้าใจในความแตกต่างGen Z เข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อยจึงได้รับข้อมูลมาก ได้เจอกับวิถีโลกไร้พรมแดนได้รับรู้เหตุการณ์เรื่องราวของคนที่แตกต่างจากตัวเองทำให้มุมมองความคิดของเขาเปิดกว้างและเพราะอายุยังไม่มากวิธีคิดจึงมีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนได้ในยุคของ...