Kanpichcha Boonmak

1 โพสต์0 ความคิดเห็น

Recent Story

ทำไมการเรียนในแถบเอเชียกดดันกว่ายุโรป? เมื่อระบบการศึกษาต้อนเด็กให้จนมุม

ไม่ใช่แค่คนไทยที่อยากย้ายประเทศ ในประเทศที่เรามองภาพว่าพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ เบื้องหลังกลับเป็นนรกโชซอนสำหรับเด็กนักเรียน เมื่อเทียบเอเชียกับประเทศยุโรปแล้ว ความหนักหนาในการเรียนถือว่าแตกต่างอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่ในเอเชีย เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน หรือแม้แต่สิงคโปร์ ล้วนแบกรับความเครียดความกดดัน  จากการเรียน และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จนหลายครั้งนำไปสู่การสูญเสียที่ยากจะยอมรับได้ อัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น - วัยรุ่นอายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 4.94 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 (กรมสุขภาพจิต) - นิสิตนักศึกษามากกว่า 10 ราย ฆ่าตัวตายเพราะความเครียดและโรคซึมเศร้า ในเดือนมกราคม...